Privacy en Cookie Policy

Laatste wijziging op 10 september 2016

PRIVACY POLICY

1. Algemeen

De Persgroep Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse en met KBO nummer 0403.506.340 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.vacature.com. 

Wanneer je ons jouw persoonsgegevens overmaakt, ga je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van De Persgroep Publishing NV.

Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden:

2.1.     De volgende gegevens deel je ons mee in het registratieformulier op onze Website:

 • e-mailadres
 • Naam en voornaam
 • Postcode en plaats
 • Je CV is facultatief Is geen verplicht veld
 • Detailgegevens over je carrière en je professionele verwachtingen

2.2.     De volgende gegevens verzamelen wij automatisch tijdens je bezoek:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie voor meer informatie onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door De Persgroep Publishing en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Websites. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw browser 3°) de laatst bezochte internet pagina.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1.     Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je account aan te maken en te beheren op onze Website
 • Je selectiecriteria voor jobs te bewaren en je op basis hiervan jobadvertenties te tonen
 • Je gegevens en je CV ter beschikking te stellen van potentieel geïnteresseerde werkgevers
 • De technische en inhoudelijke kwaliteit van de Websites te verbeteren
 • Je e-mails of andere elektronische of papieren berichten te verzenden met jobs en aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren
 • Je onze nieuwsbrieven te bezorgen
 • Op basis van anoniem gemaakte data, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2.     Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”) bij je registratie.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan ClientServices@vacature.com.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren.

5. Gegevens updaten of verwijderen

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan ClientServices@vacature.com of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het registratieformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je ons meedeelt.

Je kan je recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan ClientServices@vacature.com. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet door ons beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

8. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en/of door een profiel aan te maken, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

COOKIE POLICY

1. Algemeen

De Persgroep Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse en met KBO nummer 0403.506.340 is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.vacature.com (de Website).

2. Cookies

2.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ingevolge recente wetswijzigingen zijn alle Websites verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Cookie Policy grondig te lezen om kennis te nemen van de privacy & cookie regels die van toepassing zijn op de Website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via ClientServices@vacature.com.

2.2.     Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende cookies die wij gebruiken.

2.3.     Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om de door ons geplaatste cookies te aanvaarden.

2.4.     Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

2.5.     Meer informatie over cookies

INFORMATIE OVER COOKIES

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org

INTERNET ADVERTISING BUREAU

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

2.6.     Welke cookies gebruiken wij op onze websites:

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken - Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt).

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken o.m. DoubleClick (verzamelt gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account),  Facebook Conversion Pixel (registreert aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker), Krux (registreert bezoekgedrag en toont gerichte informatie en advertenties), Outbrain (registreert bezoekgedrag en toont gerichte informatie en advertenties) en Trackuity (registreert bezoekgedrag en toont gerichte informatie).

U gaat ermee akkoord dat de Uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden

3. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Cookie Policy.

4. Aanvaarding

Door het eenvoudige feit de Websites te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van deze Cookie Policy en stem je ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Cookie Policy.