Datum laatste update: 25 mei 2018

Wij nemen uw privacy ter harte!

De Persgroep vindt uw privacy uiterst belangrijk en neemt uw verwachtingen als lezer, surfer en klant ter harte.

Dat betekent dat we handelen conform de privacywetgeving. Zo doen we bijvoorbeeld ons uiterste best om u in deze Privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en wat uw rechten in dit verband zijn. De gebruiker en zijn vertrouwen staan bij ons centraal. Daarom streven wij er binnen De Persgroep naar conform de privacywetgeving tegemoet te komen aan uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en u hierbij in de driver’s seat te plaatsen. We raden u aan de Privacyverklaring en het Cookiebeleid grondig door te nemen. Wij hopen alvast dat u veel plezier beleeft aan onze diensten!

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door De Persgroep en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt. 

Details over De Persgroep en haar groepsondernemingen vindt u in punt 2 van deze Privacyverklaring.

1. Wat hebben wij u te bieden?

De Persgroep biedt diensten van informatie, events, entertainment en liefdadigheid aan op verschillende platformen (bijvoorbeeld websites, apps), waarbij we op een zo’n gepersonaliseerd mogelijke manier onze content aan u beschikbaar stellen om u te informeren, u te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij u te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten (gepersonaliseerde) content en reclame. Op die manier willen wij u beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

Als we verwijzen naar onze “content”, bedoelen we alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, voorbeelddocumenten, tools en andere inhoud die we u aanbieden, al dan niet interactief. Onze content kan ook content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij aan u beschikbaar mogen stellen.

Deze Diensten vindt u terug in onderstaande merken:

 

2. De Groep

De Belgische ondernemingsgroep binnen De Persgroep NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0440.653.281 (de “Groep”) bestaat uit verschillende ondernemingen:

 • DE PERSGROEP PUBLISHING NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0403.506.340, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be
 • MYENERGYCHOICE BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0885.082.834, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be
 • MORFEUS NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0679.994.942 (Joint-Venture met Medialaan NV verantwoordelijk voor de mediaregie en meer bepaald voor het verbinden van content en reclame op alle kanalen van de Persgroep), Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • UNLEASHED NV, met maatschappelijke zetel te Kempische steenweg 309 / 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer: 0886.946.917, Tel.: +32 11 717 434, E-mail: privacy@mobilevikings.com of privacy@jimmobile.be
 • STIEVIE NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0536.453.550, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • JOE FM NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0469.992.615, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • TVBASTARDS NV, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Familielaan 7, ondernemingsnummer 0445.055.103, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be
 • BITES EUROPE NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, ondernemingsnummer 0466.252.967, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de entiteit (de “verwerkingsverantwoordelijke”) waarvan u de Diensten gebruikt of waarmee u in contact komt (hierna “De Persgroep”).

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt De Persgroep uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert voor de Diensten (bv. voor het ontvangen van voorbeelddocumenten), wanneer u van de Diensten gebruik maakt en bij elk contact tussen u en De Persgroep.

3. Account

Om ten volle van de sites of apps van onze titels te kunnen genieten maakt u best een account aan.

Sommige Diensten zijn enkel beschikbaar met een account.

Met een account van Vacature kan u eenvoudig op onze Diensten inloggen. Hierdoor kan u ook uw voorkeuren en instellingen beheren via Instellingen – Jouw profiel (bv. om uw nieuwsbrieven te beheren), en hoeft u niet meerdere logins en wachtwoorden te onthouden. Met een account van Vacature kan u ook onder meer uw cv uploaden, jobaanbiedingen aangepast aan uw profiel ontvangen, standaardocumenten opvragen, een profiel opmaken, etc.

Door middel van dit account heeft De Persgroep de mogelijkheid om het gebruik van verschillende Diensten op verschillende toestellen aan één gebruiker toe te wijzen. Hierdoor kunnen we onze Diensten beter afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

4. Welke persoonsgegevens?

4.1 Gegevens die u aan ons meedeelt

Om van bepaalde Diensten te kunnen gebruik maken, zal u een account dienen aan te maken (bv. om voorbeelddocumenten te ontvangen). Bij het aanmaken van dit account zal u gevraagd worden om volgende gegevens te bezorgen: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode en aanspreking (hierna “Basisgegevens”). De Basisgegevens die vereist zijn, kunnen verschillen in functie van de Dienst. Zo zal u voor bepaalde Diensten ook uw carrièreverwachtingen, loonsgegevens of uw cv moeten opgeven. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Waar Basisgegevens verplicht zijn, kan u de registratieprocedure niet voltooien indien u de gevraagde informatie niet opgeeft.

Ook indien u zich bvb. opgeeft voor een bevraging zal u gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen over onze Diensten of als u ons op een andere manier informatie geeft bij het gebruik maken van onze Diensten.

4.2 Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de Dienst

We verzamelen gegevens over hoe u onze Diensten gebruikt evenals gegevens over uw computer of andere toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Op deze manier kunnen we onze Diensten toespitsen op uw noden en interesses. Op basis van deze interesses kan De Persgroep de content, advertenties en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan u als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde groep, zoals “personen in de regio Antwerpen met een master IT-diploma”. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan bijvoorbeeld de categorie “personen in de regio Limburg op zoek naar werk in de voedingsindustrie”.

De Persgroep kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals het gebruikte type toestel, IP-range, type OS, type browser, taal, referrer, enz. Dit helpt ons om inzicht te krijgen in het gebruik van onze Diensten.

De Persgroep maakt daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten. Voor meer informatie over welke cookies wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe u deze kan beheren, lees het Cookiebeleid

4.3 Gegevens die we van derden verkrijgen

We kunnen de gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie van commerciële partners van De Persgroep, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring in het kader van een gepersonaliseerde Dienst.

5. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

5.1 Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen wij u de Diensten helaas niet leveren:

 • Opzet en onderhoud (met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen) van de Diensten (bv. het verstrekken van aangevraagde voorbeelddocumenten).
 • Personalisatie, contact en interactie met u binnen de door u gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat u maakt van de Diensten, waaronder locatiegegevens voor zover dit kadert binnen de Dienst. De Persgroep streeft ernaar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor u. Zo houdt De Persgroep een profiel bij op basis van het gebruik dat u maakt van de Diensten, inclusief de content die u opvraagt, om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan De Persgroep de content, advertenties en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan u als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals “personen in de regio Antwerpen met een master IT-diploma”. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan bijvoorbeeld de categorie “personen in de regio Limburg op zoek naar werk in de voedingsindustrie”.  

Indien u voor een van onze Diensten kiest, zullen wij uw persoonsgegevens delen met de ondernemingen van de Groep, voor alle doeleinden zoals hier omschreven. In dit geval bedoelen wij met “Diensten” tevens alle diensten en producten van deze ondernemingen. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen. Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om u binnen de ondernemingen van de Groep beter te leren kennen en de door u gekozen Diensten te personaliseren.

 • Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met De Persgroep of de Diensten te beantwoorden;
 • Voor andere doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.

5.2 Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door De Persgroep kadert in ons gerechtvaardigd belang om die Diensten te verbeteren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Om u over de Diensten van de Groep heen beter te leren kennen;
 • Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden (bv. aan de hand van analytische tools die op individueel niveau technische kenmerken van de door u bekeken content of reclame, technische issues of aanvragen registreren, of die de kijkervaring voor content en reclame registreren), deze te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Om Diensten van andere ondernemingen binnen de Groep te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Om Diensten die u gekozen heeft te personaliseren op basis van door u niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan uw gebruik van de Dienst;
 • Om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van De Persgroep, of bijvoorbeeld om u te laten weten wanneer u actie moet ondernemen om uw account actief te houden;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van De Persgroep te beschermen, waaronder de handhaving van onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid alsook van onze gebruiksvoorwaarden.

5.3 Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming

 • Doorgifte en eigen commercieel gebruik van uw gegevens door derde entiteiten (ondernemingen) buiten de Groep;
 • Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van De Persgroep of producten en diensten van andere ondernemingen binnen de Groep of van derden. Binnen uw account kan u aanduiden voor welke titels van De Persgroep u deze berichten wil ontvangen;
 • Gebruik van locatiedata om u push berichten te sturen.

6. Aan wie geven wij deze persoonsgegevens eventueel door?

6.1 Aan De Persgroep verbonden en/of geassocieerde ondernemingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de ondernemingen binnen de Groep waaronder deze beschreven onder punt 2, en dit voor alle doeleinden van De Persgroep zoals tevens omschreven in punt 5, in welk geval verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van ondernemingen binnen de Groep omvatten. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen. Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om u binnen de ondernemingen van de Groep beter te leren kennen en de door u gekozen Diensten te personaliseren.

6.2 Aan Leveranciers

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners ("Leveranciers") om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan u. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze Diensten), gebruikers-enquêtes te verwerken en te beheren, en onze activiteiten te controleren in het kader van een audit. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze Data Protection Officer.

6.3 Zakelijke overdrachten

We behouden ons het recht voor om in verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, gegevens over te dragen, waaronder ook persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze Privacyverklaring en Cookiebeleid.

6.4 Anderen met toegang tot uw account

Als u uw account deelt met anderen of hun op een andere manier toegang verleent tot uw account, zullen zij uw gegevens kunnen zien, waaronder in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, zoals uw beoordelingen, reviews en accountgegevens.

6.5 Adverteerders

Verder kunnen we bepaalde gegevens delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het gebruik van de Diensten.

6.6 Delen op of met sociale media en sociale plug-ins

Functies voor sociale netwerksites: met onze functies voor sociale netwerksites kan u informatie delen, zoals bijvoorbeeld welke artikels u leest.

Als aanvulling op onze sociale functies kan De Persgroep op bepaalde locaties sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun privacyverklaring.

Door u voor onze Diensten aan te melden via sociale netwerksites, deelt u bepaalde informatie met deze derden.

Verder zal De Persgroep uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

7. Gegevensverzameling door derden via onze websites of apps

Bepaalde Diensten (bv. het Salariskompas) worden aangeboden in samenwerking met derde partijen. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven bij de desbetreffende tool. De persoonsgegevens die u via deze tools ingeeft, worden overgemaakt aan die derde partijen, die optreden als verwerker.

8. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De Persgroep geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt De Persgroep zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze Data Protection Officer.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. 
Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u de Dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

10. Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacyverklaring met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

11. Wat zijn uw rechten?

We vinden het belangrijk dat u van onze Diensten kan gebruik maken waar en wanneer u maar wil, maar vinden het net zo belangrijk te werken aan een Dienst op uw maat.  U kan deze rechten uitoefenen via https://consumentenrecht.persgroep.net/be

Uw gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren

Van zodra u zich aanmeldt via uw account kan u gemakkelijk en eenvoudig uw persoonsgegevens beheren. Zo raden wij u bijvoorbeeld aan om regelmatig na te gaan of deze nog up-to-date zijn en indien nodig deze zelf op elk moment te wijzigen.

Op uw accountpagina kan u ook uw voorkeuren aanduiden en deze zelf beheren.

Uw keuzes omtrent elektronische post rond nieuws, acties en promoties van De Persgroep

We zijn niet alleen benieuwd naar uw favoriete content en interesses, maar willen u ook zelf laten beslissen voor welke van onze merken u graag nieuws en promoties wil ontvangen. Dit kan u eenvoudig beheren op uw profielpagina.

U heeft volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

De Persgroep informeert u graag over uw rechten in het kader van ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Recht van inzage:

U hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

 • Recht van verbetering:

U hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens bovenaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

 • Recht van wissing:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze gegevens moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt.

 • Recht van beperking:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de gegevens niet wil laten wissen;
 • Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door De Persgroep enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, indien noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

 • Recht van bezwaar:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang;
 • ingeval van profilering op basis van niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan uw gebruik van de Dienst, of
 • in geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).

U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst:  www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen:
 • kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst (www.robinsonlist.be).

 • Recht op overdraagbaarheid:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens, die u zelf aan De Persgroep hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

12. Wijziging van de Privacyverklaring en het Cookiebeleid

We zullen zo nu en dan deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid aanpassen bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan de Privacyverklaring en Cookiebeleid openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij u ook mee wat er allemaal gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid of in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

13. Divers

Op deze Privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot de Privacyverklaring en Cookiebeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

Als u een vraag heeft over de Diensten of over deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid, kan u op volgende wijze contact opnemen met De Persgroep:

 • Per post: De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem.
 • Onze Data Protection Officer kan gecontacteerd worden via het DPO Office van DPP op e-mailadres privacy@persgroep.be, of per post t.a.v. het DPO Office, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem.