TERUG NAAR OVERZICHT

Mogelijke hindernissen op weg naar een krachtig employer brand

De weg naar een onderscheidend en authentiek employer brand is niet altijd even gemakkelijk. In elk van de verschillende stappen liggen er mogelijke hindernissen die een vlotte aanpak in de weg staan. In een vorig artikel bespraken we de factoren die zorgen voor een succesvol employer brand. In dit artikel staan we stil bij 7 vaak voorkomende hindernissen.

  • Onvoldoende doordrongen van het belang van employer branding

De war for talent waarvan de gevolgen steeds meer voelbaar worden en die de komende jaren alleen nog maar in intensiteit zal toenemen, stelt bedrijven voor een gigantische uitdaging. Talent zal nog meer dan nu dé bepalende factor worden van een succesvolle bedrijfsvoering. Bedrijven die bewust bezig zijn met hun werkgeversimago bouwen hier alvast een voorsprong uit. Zij zien employer branding als een noodzakelijke strategie om de gepaste talenten te behouden en aan te trekken. Bedrijven die employer branding zien als een voorbijgaande hype of onvoldoende geloven in de voordelen ervan zullen het extra moeilijk krijgen.

  • Onvoldoende focus op de langere termijn

Bouwen aan een employer brand is geen eenmalig ad-hoc project op korte termijn. Het vraagt volgehouden focus, aandacht en middelen over langere termijn. De CEO en de directie wijzen de weg en hameren consistent op het belang van het employer brand. Onvoldoende geloof en volgehouden aandacht vanuit de directie kan dit proces tenietdoen.

  • Blijven hangen in praten en denken

Employer branding vereist actie: meten, bijsturen, opzetten van interne en externe acties in kader van interne en externe branding, opnieuw meten,…Door enkel erover te praten zonder acties eraan te koppelen kom je nooit tot een sterk employer brand.

  • Te veel silo-denken

Een vaak voorkomende hindernis is dat employer branding te eenzijdig wordt benaderd vanuit één bepaalde discipline zoals marketing, communicatie of HR, of dat deze afdelingen elk vanuit hun eigen perspectief het employer brand gaan ontwikkelen. Het gebrek aan multidisciplinariteit mondt dan uit in een weinig samenhangend en niet coherent beeld naar (potentiële) sollicitanten.

  • Onduidelijke doelstellingen

Er is geen eensgezindheid over wat er met het employer brand moet bereikt worden. Of er zijn misschien wel doelen maar die zijn niet afgeleid van de hogere strategische of HR-doelen. Een andere hindernis is dat geformuleerde doelen niet worden vertaald in meetbare indicatoren, zodat het succes van het employer brand onvoldoende kan worden opgevolgd.

  • Te weinig moed, lef en durf om onderscheidend te zijn

Soms is er een gebrek aan durf om te kiezen voor een onderscheidende employer value proposition. Het gebrek aan durf en lef weerspiegelt zich bijvoorbeeld in te veel nadruk op kopieerbare instrumentele (objectieve, meetbare zaken zoals loon, promotiemogelijkheden,…) bouwstenen en te weinig op symbolische en onderscheidende kenmerken: de kleur van het bedrijf: de waarden, de cultuur, de persoonlijkheid.

  • Partieel werken

Mogelijks is een bedrijf met ofwel interne branding bezig, zonder dat dit een vervolg krijgt in de externe zichtbaarheid. Of omgekeerd, enkel de externe zichtbaarheid wordt aangepakt zonder dat het employer brand vertaald wordt in de interne cultuur en dus niet wordt uitgedragen door de eigen medewerkers.

Laat deze valkuilen echter geen reden zijn om niet met employer branding te durven  starten… integendeel! Wapen je tegen deze mogelijke hindernissen en ga er met volle moed tegenaan! Het is bewezen dat een gedegen employer branding aanpak loont en opbrengt voor je bedrijf, dus laat je zeker niet afschrikken.

 

Over de auteurs:

Bart Van Theemsche, Gerd Jacobs en Eveline Schollaert, onderzoeksteam Hogent

Wil je hier meer over weten? Een onderzoeksteam van Hogent en UGent schreef hierover een heel praktisch en toegankelijk boek: “De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk”. Dit boek is gekoppeld aan een gratis e-tool die je met je organisatie kan uitvoeren. Op 20 maart organiseert het onderzoeksteam opnieuw een heel concrete employer branding workshop waarin je zelf aan de slag gaat voor je bedrijf. Voor meer info over het boek, de tool en workshops: zie employerbranding.hogent.be.

 

Young Graduates-programma zoekt witte raven (M/V/X)

Het is pas midden maart, maar toch is de race om de nieuwe talenten die straks de arbeidsmarkt gaan ...

Knelpuntmarathon met innovatief mediapackage

Plaats uw bedrijf in de kijker bij knelpuntprofielen in engineering, IT, finance, technische functie...

Het interview tijdens het selectieproces… to do or not to do?

We schreven in het vorige artikel over de stap van je employer branding, naar het selectieproces waa...

Het belang van een gedegen aanpak van selectie

Het is belangrijk om als bedrijf vanuit uw employer branding de link te maken naar uw selectieproced...

Mogelijke hindernissen op weg naar een krachtig employer brand

De weg naar een onderscheidend en authentiek employer brand is niet altijd even gemakkelijk. In elk ...

Wat is nodig voor een succesvol employer brand?

Employer branding is geen makkelijk proces. Een aantal sleutelstappen zijn essentieel om het te late...

Hoe profileert u zich extern als werkgever

Hoe creëert en communiceert u een aantrekkelijk, onderscheidend en authentiek werkgeversimago bij po...

Maak de employer brand waar binnen je organisatie

Interne branding is even belangrijk als het extern werkgeversimago. Hoe krijg je werknemers mee in ...

Wie wil je als werkgever zijn?

Employer branding vraagt om authenticiteit en onderscheidend vermogen: wat is je unique selling prop...