TERUG NAAR OVERZICHT

Wat is nodig voor een succesvol employer brand?

De voorbije maanden gaven we een enthousiaste inkijk in een evidence-based aanpak van employer branding en de voordelen ervan voor je bedrijf… Mispak je echter niet: het is niet altijd een makkelijk proces. Een gedegen aanpak gaat gepaard met een aantal sleutelstappen: enkele factoren zijn van essentieel belang om het invoeren van een employer branding proces te laten slagen. In de volgende twee artikels staan we hierbij stil. We bespreken een aantal succesfactoren en mogelijke hindernissen op weg naar een krachtig en onderscheidend employer brand. In dit artikel bekijken we de volgende factoren:

 

1. Geloof in de noodzaak en de kracht van employer branding

 Start pas met employer branding als je voldoende doordrongen bent van de noodzaak van employer branding én van de voordelen die het kan opleveren zoals meer aantrekkelijkheid, een hogere retentie en attractie. Door een snel opdrogende talentenvijver zal talent in de komende jaren dé succesfactor worden voor een succesvolle bedrijfsvoering. Door in te zetten op een onderscheidend employer brand creëer je alvast een voorsprong op je concurrenten.

 

 

2. Een heldere strategie

Het komt soms voor dat organisaties starten met employer branding om hun strategie op punt te stellen. Dit is de omgekeerde weg. Een goed uitgewerkte en heldere strategie vormt de noodzakelijke voedingsbodem voor een employer brand, niet omgekeerd! Een employer value proposition ligt immers in lijn met de identiteit van de organisatie. Het management en de medewerkers moeten dus voldoende helder hebben waar het bedrijf voor staat, waar het naartoe wil en wat de mensen bindt. Als dit niet duidelijk is, dan moet daar eerst aan gewerkt worden.

 

 3. Draagvlak bij CEO en directie

Employer branding vraagt betrokkenheid van de ganse organisatie. De CEO blijft echter de kapitein van het schip en heeft de vlag in handen. Hij/zij vindt een employer brand belangrijk en zet zijn/haar schouders mee onder het intern en extern uitdragen.

 

4. Consistentie en focus

Een krachtig employer brand kan ontwikkeld worden vanuit een korte termijnvisie. Het is geen eenmalig ‘projectje’. Het is een complexe aanpak die aandacht vraagt op (middel)lange termijn: een employer brand is nooit af, gezien percepties veranderen. De instrumentele en symbolische kenmerken van je brand zijn aan verandering onderhevig. Het employer brand moet regelmatig opnieuw geëvalueerd en opgevolgd worden.

 

5. Daadkracht

Employer branding vraagt actie: doelen bepalen, werkgroepen opzetten, de EVP uitwerken, interne en externe acties opzetten en evalueren, het uitvoeren van een imago-audit,… Een gebrek aan daadkracht is dodelijk voor een employer brand.

 

6. Multidisciplinaire benadering

Employer branding loopt soms spaak omdat het te eenzijdig wordt benaderd vanuit ofwel marketing, ofwel HR, ofwel (interne) communicatie. Silo-denken, waarbij de verschillende afdelingen naast elkaar werken of – nog slechter – elk eigen ambities hebben met het employer brand - is dodelijk. Er is teamwork tussen al die disciplines nodig én betrokkenheid van de eigen medewerkers die het employer brand moeten mee uitdragen. Een employer brand snijdt door de ganse organisatie.

 

Over de auteurs:

Bart Van Theemsche, Gerd Jacobs en Eveline Schollaert, onderzoeksteam Hogent

Wil je hier meer over weten? Een onderzoeksteam van Hogent en UGent schreef hierover een heel praktisch en toegankelijk boek: “De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk”. Dit boek is gekoppeld aan een gratis e-tool die je met je organisatie kan uitvoeren. Op 20 maart organiseert het onderzoeksteam opnieuw een heel concrete employer branding workshop waarin je zelf aan de slag gaat voor je bedrijf. Voor meer info over het boek, de tool en workshops: zie employerbranding.hogent.be.

 

 

Young Graduates-programma zoekt witte raven (M/V/X)

Het is pas midden maart, maar toch is de race om de nieuwe talenten die straks de arbeidsmarkt gaan ...

Knelpuntmarathon met innovatief mediapackage

Plaats uw bedrijf in de kijker bij knelpuntprofielen in engineering, IT, finance, technische functie...

Het interview tijdens het selectieproces… to do or not to do?

We schreven in het vorige artikel over de stap van je employer branding, naar het selectieproces waa...

Het belang van een gedegen aanpak van selectie

Het is belangrijk om als bedrijf vanuit uw employer branding de link te maken naar uw selectieproced...

Mogelijke hindernissen op weg naar een krachtig employer brand

De weg naar een onderscheidend en authentiek employer brand is niet altijd even gemakkelijk. In elk ...

Wat is nodig voor een succesvol employer brand?

Employer branding is geen makkelijk proces. Een aantal sleutelstappen zijn essentieel om het te late...

Hoe profileert u zich extern als werkgever

Hoe creëert en communiceert u een aantrekkelijk, onderscheidend en authentiek werkgeversimago bij po...

Maak de employer brand waar binnen je organisatie

Interne branding is even belangrijk als het extern werkgeversimago. Hoe krijg je werknemers mee in ...

Wie wil je als werkgever zijn?

Employer branding vraagt om authenticiteit en onderscheidend vermogen: wat is je unique selling prop...