TERUG NAAR OVERZICHT

Diversiteit en transparantie als motor voor verandering

Onder invloed van nieuwe technologieën en veranderende omstandigheden gaan veel ondernemingen door herstructureringen en veranderingsprocessen. Dat kan een negatieve invloed hebben op het gemoed en het engagement van werknemers. Bedrijven die vooruit willen gaan, moeten aandacht hebben voor een aantal cruciale focuspunten in het proces. Hoe bereid je je bedrijf en je mensen voor op die nieuwe realiteit? Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee is met het nieuwe verhaal? We nemen de resultaten van het HR-trendrapport van het Top Employers Institute er even bij.

Transparante communicatie, vooral in moeilijke tijden

Bedrijven die hun medewerkers tijdig informeren over mogelijk negatieve veranderingen, geven hun mensen de kans om daarmee om te gaan.

Uit het HR-trendrapport blijkt dat steeds meer Top Employers begrijpen dat transparantie heel belangrijk is, vooral in moeilijke tijden. Door proactief te communiceren over de veranderingen in het bedrijf, vermijden ze dat werknemers deze moeilijke periode als stressvol en pijnlijk ervaren. 75 % van de Top Employers communiceert open en transparant over mogelijke veranderingen en herstructureringen. Dat is 15 % meer dan drie jaar geleden. De beste leerlingen van de klas vinden we ietwat verrassend in Azië (81 %), terwijl Noord-Amerika blijft hangen op 67 %.

Die verschillen in transparantie hebben wellicht te maken met de lokale wettelijke context: goede samenwerking met vakbonden, duidelijke communicatie en een bereidheid tot transparantie op bestuursniveau zijn essentiële factoren om dit te doen werken.

90 % van de Top Employers luistert op systematische basis naar de feedback van hun medewerkers

 

Nog een belangrijke factor bij het implementeren van nieuwe strategieën: luisteren naar werknemers. Medewerkers die hun stem kunnen laten horen, voelen zich veel meer betrokken en hebben het gevoel dat hun mening van belang is. Zelfs al wordt er in de uiteindelijk beslissing toch geen rekening mee gehouden.

Daarom luisteren 90 % van de Top Employers bij het bepalen van hun strategieën en prioriteiten naar de stem van hun werknemers. Via specifieke tools en processen verzamelen ze feedback bij hun werknemers.

De meest voorkomende zijn brainstormsessies en design thinking-sessies, maar ook webcasts met leidende figuren binnen de onderneming worden steeds vaker gebruikt. Hoewel digitale kanalen en communities veel mogelijkheden bieden tot het verzamelen van informatie, hebben Top Employers toch nog steeds het gevoel dat de beste en meest kwaliteitsvolle feedback uit face-to-face interacties in kleine groepen komt.

 

Nadruk op inclusie en diversiteit

Uit de resultaten van het HR Trends-onderzoek blijkt dat Top Employers het diversiteitsvraagstuk steeds geavanceerder aanpakken. Hoewel genderdiversiteit in topfuncties in 80% van de gevallen nog steeds een absolute prioriteit is, wordt er steeds meer de nadruk gelegd op inclusie en leeftijdsdiversiteit. Bedrijven die een perfecte weerspiegeling van de maatschappij beogen, moeten inspanningen doen om Millenials en oudere werknemers aan te trekken.

De invloed die een manager heeft, wordt niet meer bepaald door hoeveel mensen hij in zijn team heeft.

Omdat diversiteit een veel breder begrip aan het worden is, zien heel wat bedrijven het als een belangrijke business accelerator. Het antwoord op de vraag 'Wat maakt van iemand een leider?' is de afgelopen drie jaar veel breder geworden. De invloed die een manager heeft, wordt niet meer bepaald door hoeveel mensen hij in zijn team heeft. De manier waarop hij vooroploopt in de noodzakelijke veranderingen en hoe hij erin slaagt om anderen mee te krijgen in het nieuwe verhaal, dat zijn veel belangrijker maatstaven geworden. De leiders van vandaag zijn change agents geworden, mensen die erin slagen om de noodzakelijke veranderingen vanuit de grond te implementeren

 

Groeiende focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Over één ding zijn alle Top Employers wereldwijd het roerend eens: allemaal hebben ze een aantal fundamentele bedrijfswaarden gedefinieerd die elke werknemer moet respecteren. Onwrikbaar zijn die waarden niet, want elke twee jaar worden ze getoetst aan de werkelijkheid.

Het grote verschil tussen Top Employers zit 'm in de manier waarop ze met die waarden omgaan en hoe ze ervoor zorgen dat hun werknemers en leidinggevende figuren ze naleven. Zo ligt bij functioneringsgesprekken en evaluaties in Europa veel meer de focus op de bedrijfswaarden: 80 % van de Top Employers linkt performance en gedrag van werknemers aan de kernwaarden van het bedrijf.

80 % van de Europese Top Employers linkt performance en gedrag van werknemers aan de kernwaarden van het bedrijf.

Ook opvallend: Top Employers maken steeds meer budget vrij voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of corporate social responsibility (CSR). Ze hebben steeds meer aandacht voor de maatschapij rondom hen en willen hun werknemers de kans geven om ook buiten het werk een wezenlijk verschil te maken. Dat geeft de medewerkers niet enkel het trotse gevoel dat ze zinvolle dingen doen voor de maatschappij, maar het legt ook het bedrijf geen windeieren. Initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen verbeteren het imago van het bedrijf en brengen het op een positieve manier onder de aandacht. Stuk voor stuk elementen die ervoor zorgen dat je als bedrijf gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever.  

De uitgaven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn op 4 jaar tijd met 40 % toegenomen.

Het is dus niet verwonderlijk dat de uitgaven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen de afgelopen 4 jaar wereldwijd met meer dan 40 % zijn toegenomen. Bijna alle Top Employers over heel de wereld (cijfers variëren van 91 % tot 99 % afhankelijk van het continent) laten hun medewerkers deelnemen aan initiatieven of programma's in het belang van de maatschappij. Interne communicatie en opleiding over die initiatieven krijgt ook veel meer aandacht: de afgelopen vier jaar zagen we een stijging met 16 %.

Het grote verschil tussen Top Employers wereldwijd zit 'm in de aard van de initiatieven die genomen worden: Noord-Amerika en Europa focussen op bedrijfsoverkoepelende activiteiten. In Afrika en Azië wordt de nadruk gelegd op gratis en low-cost diensten en producten voor minderbedeelden en kansarmen.

Deze resultaten komen uit het uitgebreide HR Trends-onderzoek van het Top Employer Institute. Dat bevroeg meer dan 1.300 gecertificeerde Top Employers wereldwijd en peilde naar hun HR-prioriteiten.

 

2de editie Employer Branding Bootcamp

Op 14 mei vond het tweede Employer Branding Bootcamp plaats. Misschien was u er als HR-professional ...

Adaptief leiderschap: hoe leiders hun weg vinden in turbulente tijden

Senior managers verwachten meer strategisch- en procesleiderschap van hun middle managers. Zo kunnen...

Twee derde van de Vlamingen wil prestatiebeloning

Niet alleen werkgevers, ook werknemers zijn vragende partij om loonstijgingen meer op basis van indi...

Hoe ook werknemers beter worden van employer branding

Vroeger was het leven zoveel simpeler: een bedrijf plaatste een vacature en selecteerde uit de massa...

"Een vooruitstrevend HR-beleid is voor bedrijven meer dan ooit dé sleutel tot succes"

De Top Employers van 2019 zijn bekend: 64 Belgische bedrijven doorstonden het certificeringsproces v...

Diversiteit en transparantie als motor voor verandering

Onder invloed van nieuwe technologieën en veranderende omstandigheden gaan veel ondernemingen door h...

The Jane, broedplek voor culinair talent

Culinaire rock-‘n-roll, dat krijg je wanneer je bij Nick Bril de benen onder tafel schuift. Samen me...

Zo laten Top Employers hun werknemers fluitend naar het werk gaan

Onderzoek heeft het al vaak aangetoond: bedrijven die investeren in de gezondheid en het welzijn van...

Hoe bereiden Top Employers hun personeelsbestand voor op de realiteit van morgen?

We leven in disruptieve tijden. Revolutionaire innovaties zorgen ervoor dat de samenleving razendsne...