TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe bereiden Top Employers hun personeelsbestand voor op de realiteit van morgen?

We leven in disruptieve tijden. Revolutionaire innovaties zorgen ervoor dat de samenleving razendsnel aan het veranderen is. Dat voelen we ook op de werkvloer, waar onder impuls van nieuwe technologieën een nieuwe orde ontstaat. De rollen en taken die werknemers over tien tot twintig jaar voor hun rekening nemen, zullen drastisch verschillen met de manier waarop ze vandaag invulling geven aan hun job.

Dat heeft gevolgen voor uw werknemers, maar ook uw organisatie moet daar op de juiste manier mee omgaan. Een belangrijke rol zal weggelegd zijn voor de HR-afdelingen. Die zullen proactief moeten omgaan met de veranderingen in het personeelsbestand van de organisatie en nog meer dan vandaag inzetten op onder meer successieplanningen en talentstrategieën.

Hoe succesvolle bedrijven zich voorbereiden op de veranderende realiteit? Hoe ze hun personeelsbestand klaarmaken voor de realiteit van morgen? Welke hun belangrijkste doelstellingen zijn in tijden van slinkende budgetten? Hoog tijd om de resultaten van het HR-trendrapport van het Top Employers Institute onder de loep te nemen.

 

Focus op talentstrategie en business

Elke business en industrietak is anders en legt zijn eigen accenten om ervoor te zorgen dat het bedrijf klaar is voor de toekomst. Toch blijkt uit het HR Trends onderzoek bij meer dan 1300 Top Employers dat er op het vlak van talentstrategie heel wat overeenkomsten zijn. Talenten en business op een strategische manier op elkaar afstemmen, zodat ze op elk moment in de toekomst met elkaar in lijn zijn, dat is voor veel bedrijven de absolute topprioriteit.

 

Top Employers houden rekening met de aspiraties van hun medewerkers

Dat zorgt ervoor dat er de afgelopen jaren veel meer budget en aandacht gaat naar workforce planning (5,1% meer). Meer dan een kwantitatieve teloefening is het vandaag de dag een volwaardige strategische denkoefening vanuit de business geworden.

Waar liggen de noden in elke laag van de onderneming? Is er opvolging voorzien op strategische posities? Welke competenties zullen er in de toekomst aan belang winnen? Het zijn allemaal zaken die in kaart gebracht moeten worden. En dat kan enkel door op een innovatieve en proactieve manier met je personeelsbestand om te gaan.

Workforce planning draait om werknemers, dus lijkt het niet meer dan logisch dat er met hun aspiraties rekening gehouden wordt. Gelukkig is dat in toenemende mate zo: 77% van de Top Employers geeft aan dat ze rekening houden met de wensen en ambities van hun werknemers. Drie jaar geleden was dat iets minder: toen hield slechts 69% daar rekening mee.

 

Leidersfiguren klaarstomen voor morgen

Ook op leadership development wordt steeds meer de nadruk gelegd. De juiste mensen klaarstomen om in de toekomst de cruciale rollen in de organisatie op te nemen, is voor veel ondernemingen een absolute prioriteit.

97% van de Top Employers koppelt duidelijke doelstellingen aan hun inspanningen op het vlak van leadership development. 95% gebruikt een duidelijk framework om het gedrag en de houding van hun toekomstige leiders in kaart te brengen.

Hoewel de basis er dus op de meeste plekken ligt, toch zijn transparantie en participatie vaak nog geen evidentie. Slechts 74% van Top Employer informeert zijn werknemers op een duidelijke en toegankelijke manier over het aanbod op het vlak van leadership development. Europa en Afrika zijn op dat vlak de minst transparante regio's (70%). Noord-Amerika scoort iets beter: 84%.

Bij slechts 2% van de bedrijven die in het onderzoek bevraagd werden, kunnen individuele werknemers zichzelf kandidaat stellen voor zo'n programma. In veel organisaties is het vandaag de dag nog steeds zo dat het management of een talent board het groen licht moet geven voor een werknemer in een leadership development-programma wordt opgenomen. In de meeste gevallen komt het ter sprake tijdens functioneringsgesprekken of 180°- en 360°-feedbacksessies.

Dergelijke wederzijdse beoordelingen zitten overigens duidelijk in de lift: bij 64% van de bevraagde bedrijven is het vandaag de dag ingeburgerd. Drie jaar geleden was dat nog veel minder: 51%.

 

Niet enkel toptalenten voorbereiden op de toekomst

Bedrijven die hun groeistrategie willen toepassen en klaar willen zijn voor de toekomst, hebben niet enkel die leidersfiguren nodig. Heel de ondernemingen moet mee evolueren om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst alle nodige mensen, kwaliteiten en competenties voorhanden zijn.

De meeste bedrijven hebben dat goed begrepen en communiceren steeds transparanter over de manieren waarop hun mensen zich kunnen bijscholen en ontwikkelen. Steeds vaker hebben werknemers alle tools voorhanden om hun carrière zelf te managen en worden ze beter begeleid en aangemoedigd. Top Employers willen dat hun werknemers duidelijk weten welke competenties en ervaringen ze nodig hebben om binnen de organisatie en de business succesvol te zijn.

Top Employers leggen steeds meer formeel de nadruk op permanente kennisdeling en individuele begeleiding. In meer en meer ondernemingen krijgen jonge talenten een ervaren mentor die hen helpt om hun individuele ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Dergelijke mentor- of buddy-programma's worden ook opnieuw vaker gebruikt om nieuwe werknemers wegwijs te maken in hun rol (stijging van 15%).

 

Meer aandacht naar eerste indruk van nieuwelingen

Uit het onderzoek blijkt 36% van de ondernemingen online of virtuele on-boardingplatformen te hebben. Dat is een stijging met 10% ten opzichte van 2 jaar geleden. In Noord-Amerika is deze trends het duidelijkst merkbaar. Daar werken 60% van de bedrijven met on-boardingplatformen.

Dergelijke systemen moeten hen helpen om nieuwe werknemers sneller vertrouwd te laten worden met de cultuur, de missie en de visie binnen het bedrijf. Ze moeten er ook voor zorgen dat die nieuwe werknemers meteen up-and-running zijn.

Dergelijke formele on-boardingsystemen hebben nog een voordeel voor de bedrijven die ze gebruiken. Ze geven hen de mogelijkheid om de eerste indruk bij nieuwe werknemers te meten. Komen hun verwachtingen overeen met de realiteit in het bedrijf? Steeds meer bedrijven hebben daar aandacht voor: 64% brengt de vroege indrukken bij nieuwe werknemers in kaart. Een stijging met 10% ten opzichte van 2015.

Kleine kanttekening: de groeiende aandacht voor on-boardingsystemen en opvolging van nieuwe werknemers, blijft een traject van korte duur. Slechts 56% volgt nieuwe aanwervingen een jaar na on-boarding op.

 

Real-time performance management

We gaven eerder al aan dat het voor veel bedrijven de absolute topprioriteit is om werknemers en business op een strategische manier op elkaar afstemmen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat 99% van de ondervraagde bedrijven formele Performance Management-systemen gebruiken. Meer nog, veel bedrijven proberen momenteel om die processen, die vaak nogal klassiek uitgaan van de visie van de manager, minder rigide te maken.

In 70% van de bedrijven wordt bijvoorbeeld gewerkt met feedback van collega's en steeds meer bedrijven geven hun werknemers de ruimte om hun eigen doelstellingen te bepalen. En die ook in de loop van het jaar bij te stellen in functie van veranderende businessnoden.

De meest innovatieve Top Employers kiezen steeds vaker voor een soort van real-time performance management. Op die manier geven ze minder gewicht aan de jaarlijkse evaluatiegesprekken, die voor veel werknemers een stressvolle aangelegenheid zijn. Tijdens de jaarlijkse gesprekken kan gefocust worden op persoonlijke ontwikkeling, terwijl het functioneren dagdagelijks onder de loep genomen wordt. Dat zorgt voor meer engagement en tevredenheid bij werknemers én voor betere resultaten op het vlak van performance management. In plaats van cases aan het einde van het jaar te moeten heruitvinden, worden ze besproken wanneer ze zich voordoen. Veel duidelijker.

 

Deze resultaten komen uit het uitgebreide HR Trends-onderzoek van het Top Employer Institute. Dat bevroeg meer dan 1.300 gecertificeerde Top Employers wereldwijd en peilde naar hun HR-prioriteiten.
U kan het volledige rapport hier downloaden: https://www.top-employers.com/nl-BE/insights/hr-trends-2018/

 

2de editie Employer Branding Bootcamp

Op 14 mei vond het tweede Employer Branding Bootcamp plaats. Misschien was u er als HR-professional ...

Adaptief leiderschap: hoe leiders hun weg vinden in turbulente tijden

Senior managers verwachten meer strategisch- en procesleiderschap van hun middle managers. Zo kunnen...

Twee derde van de Vlamingen wil prestatiebeloning

Niet alleen werkgevers, ook werknemers zijn vragende partij om loonstijgingen meer op basis van indi...

Hoe ook werknemers beter worden van employer branding

Vroeger was het leven zoveel simpeler: een bedrijf plaatste een vacature en selecteerde uit de massa...

"Een vooruitstrevend HR-beleid is voor bedrijven meer dan ooit dé sleutel tot succes"

De Top Employers van 2019 zijn bekend: 64 Belgische bedrijven doorstonden het certificeringsproces v...

Diversiteit en transparantie als motor voor verandering

Onder invloed van nieuwe technologieën en veranderende omstandigheden gaan veel ondernemingen door h...

The Jane, broedplek voor culinair talent

Culinaire rock-‘n-roll, dat krijg je wanneer je bij Nick Bril de benen onder tafel schuift. Samen me...

Zo laten Top Employers hun werknemers fluitend naar het werk gaan

Onderzoek heeft het al vaak aangetoond: bedrijven die investeren in de gezondheid en het welzijn van...

Hoe bereiden Top Employers hun personeelsbestand voor op de realiteit van morgen?

We leven in disruptieve tijden. Revolutionaire innovaties zorgen ervoor dat de samenleving razendsne...