TERUG NAAR OVERZICHT

Zo laten Top Employers hun werknemers fluitend naar het werk gaan

Onderzoek heeft het al vaak aangetoond: bedrijven die investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, zijn productiever en ze besparen massa’s geld en energie. Gelukkige werknemers die goed in hun vel zitten, voelen zich immers beter, hebben minder last van stress en ze zijn minder vaak ziek. Het is dus niet verwonderlijk dat bedrijven steeds meer structurele inspanningen doen om het hun werknemers naar de zin te maken.

Welke inspanningen doen Top Employers om hun werknemers gemotiveerd te houden en duurzaam gelukkig te maken? Hoe stimuleren ze hun medewerkers om gezonder te leven? Hoe helpen ze hen om werk en privéleven in balans te houden? We nemen de resultaten van het HR-trendrapport van het Top Employers Institute er even bij...

Open en transparant verloningsbeleid

Geld maakt niet gelukkig, maar toch is het salaris voor veel mensen nog steeds een bepalende factor in hun geluksgevoel. In de huidige omstandigheden is er bij weinig Top Employers ruimte voor salarisverhogingen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet met hun verloningsbeleid bezig zijn. Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat steeds meer Top Employers een creatieve en open aanpak ontwikkelen rond Compensation and Benefits.

Transparantie, dat moet zowat het kernwoord zijn in hoe Top Employers hun salarisbeleid aanpakken. Waar in het verleden enkel payroll en HR een gedetailleerd inzicht hadden in de salarissen, blijkt nu dat steeds meer bedrijven open en transparant communiceren over het loonbeleid in alle lagen van de onderneming. En dat heeft een positieve invloed op de werknemers.

Steeds meer Top Employers laten hun werknemers zelf keuzes en beslissingen maken omtrent hun loon.

Focus op flexibiliteit

Het feit dat er vaak geen of weinig ruimte is voor salarisverhogingen, maakt dat Top Employers meer inzetten op alternatieve voordelen. Op flexibiliteit, bijvoorbeeld. Steeds meer Top Employers laten hun werknemers zelf keuzes en beslissingen maken omtrent hun loon. In Europa, bijvoorbeeld, bieden 38 % van de Top Employers hun medewerkers de mogelijkheid om hun loonpakket in min of meerdere mate zelf samen te stellen. In Afrika (14 %) en Azië (28 %) zijn dergelijke cafetariaplannen minder ingeburgerd.

Ook buiten het loonbeleid is er steeds meer ruimte voor flexibiliteit. Glijdende werkuren zijn steeds vaker ingeburgerd en steeds meer werknemers krijgen extra compensatiedagen voor lange werkweken.

Tijds- en plaatsonafhankelijk werken blijven in opmars: wereldwijd hebben 46 % van de werknemers bij Top Employers de mogelijkheid om te telewerken. 72 % van de Top Employers wereldwijd werken nu met flexibele kantoorplekken. Dat vraagt niet alleen minder ruimte (Steeds meer bedrijven kunnen opnieuw verhuizen naar kleinere, goed bereikbare kantoorgebouwen in het stadscentrum) maar het bevordert ook de samenwerking en communicatie tussen werknemers. Als gevolg van de toenemende telewerkmogelijkheden, bieden 50% van de Top Employers hun werknemers een laptop en/of smartphone die ze ook buiten het werk mogen gebruiken.

In Europa bieden twee derde van Top Employers hun mensen de mogelijkheid om deeltijds te werken of om een sabbatical in te lassen. In de rest van de wereld is dat helaas nog veel minder: 33 %.

46 % van Top Employers bieden extra moederschaps- of ouderschapsdagen bovenop het wettelijk opgelegde verlof.

Opvallende statistiek: 46 % van Top Employers wereldwijd bieden extra moederschaps- of ouderschapsdagen voor jonge ouders bovenop het wettelijk opgelegde verlof. In ongeveer één op de vier grote Europese bedrijven wordt er ook kinderopvang voorzien.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Welzijn en gezondheid blijven een belangrijke focus voor Top Employers. Zij beschouwen het als belangrijke factor om het engagement bij hun werknemers te verhogen en de algemene tevredenheid te bevorderen. Wereldwijd hebben zo'n 71 % van de Top Employers initiatieven. Vooral Noord-Amerika spant de kroon: 80 %, een toename met maar liefst 34 % in de laatste drie jaren.

Over wat voor initiatieven het dan gaat? Dit zijn wereldwijd de meest voorkomende: gezondheidsscreening (84 %), stress management (82 %), time-management (79 %) en programma's rond gezond eten (71 %).

Er zijn ook regionale verschillen. In Noord-Amerika ligt bijvoorbeeld veel meer dan elders de focus op gewichtsverlies. 82 % van de Top Employers implementeert er programma's om werknemers te helpen vermageren. In Europa en Azië is dat nauwelijks de helft. Noord-Amerikaanse bedrijven geven ook vaak beloningen aan werknemers die persoonlijke doelstellingen behalen op het vlak van gezondheid (51 %). Op dat vlak is het veel competitiever dan Europa (23 %).

56 % van de Top Employers ondersteunt zijn werknemers bij het invullen van hun belastingsaangifte.

Behalve assistentie op het vlak van gezondheid en welzijn bieden bedrijven wereldwijd ook steeds vaker hulp bij administratieve beslommeringen. Een voorbeeld: 56 % van de Top Employers ondersteunt zijn werknemers bij het invullen van hun belastingsaangifte.

 

Deze resultaten komen uit het uitgebreide HR Trends-onderzoek van het Top Employer Institute. Dat bevroeg meer dan 1.300 gecertificeerde Top Employers wereldwijd en peilde naar hun HR-prioriteiten.

 

2de editie Employer Branding Bootcamp

Op 14 mei vond het tweede Employer Branding Bootcamp plaats. Misschien was u er als HR-professional ...

Adaptief leiderschap: hoe leiders hun weg vinden in turbulente tijden

Senior managers verwachten meer strategisch- en procesleiderschap van hun middle managers. Zo kunnen...

Twee derde van de Vlamingen wil prestatiebeloning

Niet alleen werkgevers, ook werknemers zijn vragende partij om loonstijgingen meer op basis van indi...

Hoe ook werknemers beter worden van employer branding

Vroeger was het leven zoveel simpeler: een bedrijf plaatste een vacature en selecteerde uit de massa...

"Een vooruitstrevend HR-beleid is voor bedrijven meer dan ooit dé sleutel tot succes"

De Top Employers van 2019 zijn bekend: 64 Belgische bedrijven doorstonden het certificeringsproces v...

Diversiteit en transparantie als motor voor verandering

Onder invloed van nieuwe technologieën en veranderende omstandigheden gaan veel ondernemingen door h...

The Jane, broedplek voor culinair talent

Culinaire rock-‘n-roll, dat krijg je wanneer je bij Nick Bril de benen onder tafel schuift. Samen me...

Zo laten Top Employers hun werknemers fluitend naar het werk gaan

Onderzoek heeft het al vaak aangetoond: bedrijven die investeren in de gezondheid en het welzijn van...

Hoe bereiden Top Employers hun personeelsbestand voor op de realiteit van morgen?

We leven in disruptieve tijden. Revolutionaire innovaties zorgen ervoor dat de samenleving razendsne...